REGULAMIN

SEKCJI KULTURYSTYKI, FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO

KLUBU SPORTOWEGO OLIMP ZABRZE

 

  1. 1.Warunki przyjęcia:

 

1.1  Ukończenie 15-tego roku życia

1.2  Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na uprawianie ćwiczeń siłowych

1.3  Złożenie deklaracji członkowskiej

1.4  Uregulowanie n/w opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem:

a/ wpisowego

b/ opłaty za treningi personalne

1.5  Opłaty określone j.w. należy uiszczać u trenera poszczególnych sekcji

1.6  Od opłat określonych j.w. zwolnieni są:

a/ członkowie Zarządu Klubu /aktualni oraz honorowi /

b/ członkowie sekcji świadczący na rzecz sekcji lub Klubu pracę

     społecznie-użyteczną

 

  1. 2.Dotyczy zawodników :

 

2.1  Każdy czynny zawodnik, członek Klubu biorący udział w zawodach krajowych i zagranicznych, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i

sankcji antydopingowych Polskiej Agencji Dopingowej oraz Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, jak również zobowiązuje się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych

2.2  Wszelkie starty w zawodach powinny być uzgadniane z trenerem

2.3  Zawodnicy osobiście ponoszą wszelkie koszty finansowe związane ze startem w zawodach tj. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz opłaty wpisowego na poszczególne zawody

2.4  W przypadku nie wywiązania się Zawodnika z obowiązującego regulaminu lub pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej, wszystkie koszty związane z udziałem w zawodach oraz kary finansowe nałożone na Klub lub Zawodnika ponosi sam Zawodnik.

 

  1. 3.Rozkład zajęć, czas ćwiczeń:

 

3.1  Zajęcia/treningi/ odbywają się w obecności trenera lub osoby upoważnionej przez trenera w dniach i godzinach określonych w harmonogramie

3.2  Ćwiczący zobowiązani są do uczestnictwa w treningach wg harmonogramu

 

 

  1. 4.Ubiór treningowy:

 

4.1  Obowiązującym ubiorem na zajęciach/ treningach /jest: koszulka gimnastyczna i spodenki gimnastyczne lub dres oraz obuwie sportowe

4.2  Ubiory treningowe noszone przez uczestników zajęć / treningów / powinny być estetyczne i czyste

 

  1. 5.Treningi – warunki bezpieczeństwa:

 

5.1  Sprzęt sportowy znajdujący się w siłowni kulturystycznej powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem – z zachowaniem bezpieczeństwa uczestnikom ćwiczeń

5.2  Początkującym zabrania się bez uprzedniego objaśnienia trenera wykonywania nowych ćwiczeń, jak również bez jego wiedzy – samowolnie zwiększać obciążenie lub ilość powtórzeń

5.3  Przed wykonaniem ćwiczenia należy zwrócić uwagę, czy w zasięgu ruchu przyrządu nie znajduje się inna osoba, która może być narażona na uderzenie

5.4  Bez asekuracji współćwiczących zabrania się kategorycznie wykonywania ćwiczeń z dużym obciążeniem

5.5  Uczestnicy zajęć / treningów / uskarżający się na złe samopoczucie lub inne dolegliwości powinni zrezygnować w danym dniu z kontynuowania ćwiczeń oraz poinformować o tym trenera

 

  1. 6.Sprawy porządkowe:

 

a/ Kategorycznie zabrania się:

 

6.1  Rzucania sprzętu na podłogę

6.2  Opierania sprzętu / m. innymi „gryfów” o ścianę

6.3  Chodzenia w niezmiennym obuwiu po sali treningowej

6.4  Wprowadzania na salę treningową osób postronnych, które nie są członkami Klubu

6.5  Fotografowania lub filmowania treningów oraz upubliczniania zgromadzonych materiałów w internecie bez uprzedniej zgody trenera

 

b/ Wszystkich trenujących w siłowni obowiązuje na terenie obiektu sportowego:

 

6.6  Udostępnianie sprzętu współćwiczącym

6.7  Utrzymanie porządku i czystości w Sali treningowej oraz w otoczeniu obiektu sportowego

6.8  Układanie sprzętu sportowego na wyznaczonych miejscach – po zakończonym treningu

6.9  Poszanowanie wyposażenia siłowni i urządzeń znajdujących się w obiekcie / dot. Szatni, natrysków, sanitariatów itp. /

6.10         Zgłaszanie prowadzącemu zajęcia / treningi / zauważonych uszkodzeń dot. s s sprzętu sportowego oraz wyposażenia

6.11         Zachowanie ciszy, aby nie rozpraszać innych ćwiczących

6.12         Uprzejmość wobec innych osób tj. członków Zarządu Klubu, pracowników       Klubu oraz kolegów z sekcji

6.13         Bezwzględny zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania, wnoszenia i dystrybucji środków dopingujących, jak również odurzających

 

  1. 7.Postanowienia pozostałe:

 

7.1  Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy i przedmioty wartościowe

7.2  Za nie przestrzeganie postanowień w/w regulaminu stosowane będą sankcje przewidziane w obowiązujących przepisach do usunięcia z Klubu włącznie

 

  1. 8.Dla uczestników zajęć w siłowni:

 

8.1  Obowiązuje miesięczna składka członkowska w wysokości 100 zł

8.2  Podane opłaty obowiązują od 15 czerwca 2006 roku, przy czym mogą ulec waloryzacji ze względu na postępującą inflację i wzrost cen za energie elektryczną i cieplną

 

 

 

Niniejszy regulamin – został zatwierdzony przez Zarząd Klubu Sportowego OLIMP Zabrze i obowiązuje od dnia 15.06.2006r.

 

 

 
 
 

Kontakt z nami

tel_mail

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj83
mod_vvisit_counterWczoraj114
mod_vvisit_counterTydzień373
mod_vvisit_counterMiesiąc1119
mod_vvisit_counterAll266856